dimecres, 11 de març del 2009

VIII CONVOCATÒRIA DEL PREMI LITERARI

Es convoca el premi per a contes o narracions lliures
- Es convoca el premi per a contes o narracions lliures que tinguen una extensió mínima d’un foli i màxima de tres.- Es convoca el premi per a contes o narracions lliures que tinguen una extensió mínima d’un foli i màxima de tres.
- Hi poden optar tots els xiquets i xiquetes que tinguen:
CATEGORIA A: Cicle Superior de Primària.
CATEGORIA B: 1r. Cicle d’ESO
CATEGORIA C: 2n CICLE d’ESO i Postobiligatòria.

- Els contes o narracions hauran de ser inèdits i escrits en català.
- Es presentaran 3 còpies del treball en paper o en format digital per correu electrònic. S’hi farà constar el nom, l’adreça, el telèfon, l’edat i el centre d’ensenyament on estudia.
- A la capçalera del treball s’hi farà constar clarament el títol, el nom del premi i la categoría a què opta.

- Les obres aspirants s’hauran d’enviar fins el 9 d’abril de 2009 a:

Biblioteca Pública Trinitari Fabregat
Tel. 977732464 btf@alcanar.cat
o a : Biblioteca de les Cases d’Alcanar
Tel. 977737131 bca@alcanar.cat
- El lliurament dels premis es farà l’abril de 2009, al voltant de la festivitat de Sant Jordi, a l’hora i lloc que s’anunciaran oportunament.
- L’Ajuntament es reserva el dret a publicar les obres presentades al Butlleti Alcanar o de fer-les públiques per altres mitjans.
- La presentació d’originals suposa l’acceptació de les bases i qualsevol fet que no estiga contemplat se resoldrà a criteri del jurat.

Font: Biblioteca Pública Trinitari Fabregat