dimarts, 24 de març del 2009

V CONCURS LITERARI “DIA DEL LLIBRE I DE LA ROSA”

BASES DEL II CONCURS EN CATALÀ1. PARTICIPANTS• Es podrà participar en el concurs d’acord amb les següents categories d’edat:

– 1. De 12 a 14 anys.

– 2. De 15 a 17 anys.

– 3. De 18 anys en endavant.• Es comptarà l’edat que es tingui en el termini d’admissió.2. GÈNERES, TEMES I EXTENSIÓ DELS TREBALLS• a. Conte: Tema lliure, extensió màxima 4 pàgines (DIN A4).

• b. Poesia: Tema lliure, extensió mínima 12 versos, extensió màxima 30 versos.

• c. Assaig i crònica personal, diferents possibilitats:

– Assaig o reportatge sobre les comunitats catalanes a l'exterior (pot ser en general o sobre aspectes concrets de la comunitat catalana en l’àmbit local o estatal; pot ser històric o actual)

– Històries personals de catalans a l'exterior (tema lliure: nostàlgia, arribada, retorn, etc.)

– Assaig, reportatge o històries personals sobre la migració a Catalunya

– En honor a l’any internacional de les llengües (2008), assaig o reportatge sobre les llengües i en especial sobre les parlades en terres catalanes (actualment se n’hi parlen centenars, degut a la migració)

– Extensió mínima 2 pàgines, màxima 4 pàgines (DIN A4).3. PRESENTACIÓ DE TREBALLSEls concursants podran presentar fins a dos treballs per autor en cada gènere. Cal considerar els requisits següents:• a. Cada treball ha de ser original.

• b. El conte i l'assaig s'escriuran només a l'anvers de cada pàgina. S'usarà un espai interlinial de 1 ½ i lletra Arial o Centhury Gothic 12

• c. S’agrairà als participants que enviïn els treballs també en format digital.

• d. Els treballs participants no tindran cap dada que n’identifiqui l'autor i seran subscrits amb un pseudònim.

• e. Cada treball ha de contenir les següents dades a l’encapçalament, al costat esquerra de la primera plana.

– 1. Concurs Literari 'Dia del Llibre i de la Rosa'

– 2. Títol de l'obra i pseudònim de l'autor

– 3. Gènere en el que participa.

– 4. Categoria d'edat del concursant

• f. En un sobre s'enviaran dos exemplars del treball participant, la fitxa del concurs degudament omplerta i una còpia d'un document que acrediti la identitat i l’edat de l'autor. En cas de tramesa via mail es demana una imatge escanejada d'aquest document d’identitat i un fitxer adjunt amb la fitxa del concurs degudament omplerta.

• g. El nivell d’exigència quant a ortografia i domini de la llengua serà menor per als concursants de la Catalunya Exterior en l’avaluació dels seus treballs.4. TRAMESA I TERMINI D'ADMISSIÓ• Els treballs s’entregaran directament, s'enviaran per correu postal o per correu electrònic (mail) fins al 30 de març de 2009. En cas de ser enviats per correu postal hauran de dur el segell amb data límit 21 de març de 2009.

• Per a entregues directes o per correu postal, l’adreça del Casal Català de Quito és: Mallorca N24-282 entre Guipúzcoa i Coruña, sector La Floresta, Quito, Ecuador.

• En cas de tramesa per correu electrònic s’hauran de dirigir al mail: concurs_llibre_i_rosa@yahoo.com5. PREMIS• A part de la publicació en un llibre, les institucions organitzadores del concurs concediran d’altres premis als autors dels treballs seleccionats pel jurat. Hi haurà diplomes per a tots els guanyadors.6. PREMI ESPECIAL “DANIEL SOLANO GALARZA”• El Casal Català de Quito, en homenatge a aquest extraordinari equatorià de cor català, català, que ens va deixar i que havia liderat el grup de joves del nostre Casal, instaura aquest premi per a un guanyador de la categoria “Assaig i crònica personal”. En aquesta edició el premi consistirà en una enciclopèdia Catalans a Amèrica.7. JURAT• Estarà integrat per gent del món de la literatura i de la cultura en general, i per personalitats destacades en l'àmbit de la Catalunya Exterior.

• Podrà declarar desert el concurs en el gènere i categoria d’edat que consideri.8. ACTE DE PREMIACIÓL'acte de premiació a l'Equador serà a Quito, el dijous 23 d’abril de 2009.9.- DRETS DE PUBLICACIÓPel fet de participar en el concurs, els autors dels treballs, representats en cas de ser menors pels seus pares, n’autoritzen la publicació i la distribució en qualsevol format, així com la comunicació pública i la traducció.FITXA DEL CONCURS• NOM I COGNOMS:

• EDAT:

• TÍTOL DE L’OBRA :

• PSEUDÒNIM :

• GÈNERE(S) EN EL(S) QUE PARTICIPA:

• INSTITUCIÓ EDUCATIVA O CASAL*:

• ADREÇA:

• TELÈFONS:

• E-MAIL:*En cas de formar-ne part