dijous, 23 de gener del 2014

Concurs poètic Ara Escoles i Jocs Escolars Florals 2014

UOC NOTÍCIES. 25/02/2014

CERTAMEN POÈTIC DE L'ARA PER A LES ESCOLES

'Sant Jordi amb Vinyoli'

Amb motiu de l'Any Vinyoli, el diari ARA organitza un certamen poètic de Sant Jordi, adreçat a

escoles i instituts, al voltant de la figura del poeta. Amb l'objectiu que els estudiants facin poemes

inspirats en versos de Joan Vinyoli, es premiaran els millors llibres col·lectius presentats pels

centres educatius. El certamen té el suport de la Institució de les Lletres Catalanes i de l'Any

Vinyoli.

Bases del concurs

1 Per participar cal confegir un quadern de Sant Jordi amb poemes inspirats en l'obra de Joan

Vinyoli en què participin alumnes de tots els cursos del centre (els més petits poden fer dibuixos).

2 Hi haurà dues categories premiables: llibres que incloguin la participació de nois i noies de P-3

fins a 6è de primària i llibres amb textos d'alumnes de 1r d'ESO fins a 2n de batxillerat.

3 Caldrà enviar els llibres a l'ARA, en format PDF, abans del dijous 10 d'abril, a criatures@ara.cat,

fent constar la persona de contacte, el càrrec i el telèfon mòbil.

4 Les obres guanyadores seran difoses al diari ARA del 23 d'abril. També es premiaran els

centres guardonats amb una subscripció digital a l'ARA, una col·lecció de llibres i una visita

comentada al diari per als nois i noies que hagin vist triats els seus poemes.

5 El jurat del concurs estarà format pel comissari de l'Any Vinyoli, Jordi Llavina; la directora de

la Institució de les Lletres Catalanes, Laura Borràs; el director de l'ARA, Carles Capdevila; la

pedagoga Glòria Bordons, i el coordinador de l'Ara Llegim, Jordi Nopca. Actuarà de secretari

Ignasi Aragay, director adjunt de l'ARA.

SOBRE EL POETA

Joan Vinyoli (Barcelona, 1914-1984) és un dels grans poetes catalans de la segona meitat del

segle XX. Aquest any, doncs, se celebra el centenari del seu naixement i els 30 anys de la seva

mort. Admirat per Espriu i Martí i Pol, i per molts més poetes, mai va aconseguir la popularitat

d'aquests autors, però sí un immens respecte del món literari. En paral·lel a la seva feina editorial,

Vinyoli va viure de la poesia i per a la poesia. Des de l'ARA volem que mestres i alumnes s'acostin

ara als seus versos i que els prenguin com a font d'inspiració.

Versos com ara aquests...

"Qui vol res més que ser un home entre molts?"

"Ser vell de veritat vol dir saber estar sol. / Estalvia gemecs i fes més ample el mar"

"Nu del tot en l'univers, / ara res no m'és advers"

"Feliços pocs / als quals el cor mai no se'ls vol morir"

"Qui no té por i estima a la vegada / la mar i el vent, es va fent gran així: / nedant sempre en perill

damunt la cresta de l'onada. / Només d'un llamp en closa nit podrà morir"

"Ara, compon / amb els trossets / de lletres màgiques una / sola paraula: poesia"

"Ploren les coses, plora el temps, / plora la vida no viscuda, / plora també la vida que hem viscut. /

Sum lacrimae rerum"

JOCS FLORALS ESCOLARS

El Departament d’Ensenyament, amb la finalltat d’aconseguir l’èxit escolar de
l’alumnat, s’ha fixat com a eix principal la millora de la lectura i l’escriptura. El domini
d'aquestes Competències permet l’accés al Coneixement, sigui quina sigui l’àrea o la
matèria d’aprenentatge o el suport sobre el qual es realitze.

Per aquesta raó s'han posat en marxa diverses estratègies i iniciatives: l'impuls a la
lectura, El gust per la lectura, La lectura en veu alta a les quals, ara, es ve a sumar
el certamen literari dels Jocs Florals Escolars de Catalunya.

Aquests Jocs Florals Esoolars de Catalunya, naixen amb un triple objectiu:

a) Potenciar i estimular l’expressió i producció escrita dels xics i les xiques, en
l’àmbit de mlllora de la lectura i l’escriptura, que és un objectiu estratègia del
govern.

b) Fer ressò i potenciar tots els Certàmens iiteraris que ja es fan a nivell de

centres educatius, municipal, Comarcal.

C) Recuperar, fomentar i dìfondre una tradició Cultural pròpia i raïlada al país.

Els Jocs Florals Escolars de Catalunya s'obren a la particìpació dels Centres
d’educació primària l d’educació secundària obllgatòrìa, s’estableixen les categories
següents:

Educació Primària:
tres categories d’educació primària, una per a cada cicle, inicial, mitjà i superior
una categoria d’educació especial (alumnat entre 6 i 12 anys).

Educació Secundària Obligatòria:

Dos Categories d’ESO, una per a primer i segon i
una altra per a tercer i quart

una Categoria d’Educacìó Especial (alumnat entre 12 i 18 anys).

Properament a la web següent trobareu més informació:


Hi ha dos fases previstes: una territorial i una final.

Per a la fase territorial, els CRP i LIC, tenen el paper de dinamitzadors.

Aquells centres que us animeu a participar-hi podeu aprofitar Concursos o Certàmens
que celebreu en el propi Centre o participeu a nivell local o comarcal.

Podeu participar, o no, en totes les categories. Els treballs a presentar poden ser
individuals i/o Col·lectius (maxim 6 alumnes), fruit d’un treball col·laboratiu.

Cada Centre haurà de seleccionar un treball per categoria i fer-lo arribar al Servei
Educatiu corresponent.

Un jurat territorial seleccionarà els treballs guanyadors que seran el representants del
territori a la fase nacional.

El calendari previst pera la fase territorial és el següent:

o Data máxima per lliurar els treballs seleccionats pels Centres al SE corresponent: el

25 d’abril.

o Acte de lliurament del premis, fase territorial: 30 de maig al matí en els Serveis

Territorials.

Acte de lliurament dels premiats fase nacional: 14 o 21 de juny.Bases dels jocs florals

S'estableixen 7 categories segons el nivell educatiu, quatre per a l'educació

primària i tres per a l'educació secundària obligatòria.

A. Alumnat del cicle inicial d'educació primària

B. Alumnat del cicle mitjà d'educació primària

C. Alumnat del cicle superior d'educació primària

D. Alumnat d'educació especial d'educació primària

E. Alumnat de 1r i 2n d'educació secundària obligatòria

F. Alumnat de 3r i 4t d'educació secundària obligatòria

G. Alumnat d'educació especial d'educació secundària obligatòria

La participació al certamen és voluntària.

Els treballs presentats, un per categoria, poden ser individuals o col·lectius

(màxim 6 alumnes) però han de ser sempre de creació pròpia.

Els treballs han de ser escrits en llengua catalana.

La modalitat pot ser poesia o prosa.

Els treballs que es presentin (com a màxim un per categoria) es lliuraran en el

termini establert, en format digital i per correu electrònic, al CRP del servei

educatiu corresponent i han de tenir un format que permeti la impressió en DIN

A4, per una sola cara i a doble espai, tenint en compte les característiques

següents:

- L'extensió no pot ser superior a 3 fulls, amb un màxim de 35 línies per full.

- El tema és lliure.

- El cos de la lletra ha de ser arial 12.

- S’han de presentar corregits, sense faltes d’ortografia.

El jurat seleccionarà un text per a cadascuna de les 7 categories.

Els treballs guardonats es penjaran al web de la xtec.

Us animem a participar-hi i a gaudir d’aquesta incitava.

https://drive.google.com/file/d/0B-0s2tGd0163TFhiZmZBRms2RDNJWnR5VWZqSkw4OFN5ZFE0/edit?usp=sharing