divendres, 29 de febrer del 2008

PREMI LITERARI AJUNTAMENT D'ALCANAR

AJUNTAMENT DE LA FIDELÍSSIMA CIUTAT D’ALCANAR
Montsià (Tarragona)
Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

CONVOCATÒRIA DEL PREMI LITERARI 2008- Es convoca el premi per a contes o narracions lliures que tinguen una extensió mínima d’un foli i màxima de tres.
- Hi poden optar tots els xiquets i xiquetes que tinguen:

CATEGORIA A: Cicle Superior de Primària.
CATEGORIA B: 1r Cicle d’ESO
CATEGORIA C: 2n CICLE d’ESO i Postobiligatòria.

- Els contes o narracions hauran de ser inèdits i escrits en català.
- Es presentaran 3 còpies del treball. S’hi farà constar el nom, l’adreça, el telèfon, l’edat i el centre d’ensenyament on estudia.
- A la capçalera del treball s’hi farà constar clarament el títol, el nom del premi i la categoría a què opta.
- Les obres aspirants s’hauran d’enviar fins al 11 d’abril de 2008 a:

Biblioteca Pública Trinitari Fabregat
Tel. 977732464

o a : Biblioteca de les Cases d’Alcanar
Tel. 977737131

- El lliurament dels premis es farà l’abril de 2008, al voltant de la festivitat de Sant Jordi, a l’hora i lloc que s’anunciaran oportunament.
- L’Ajuntament es reserva el dret a publicar les obres presentades al Butlleti Alcanar o de fer-les públiques per altres mitjans.
- La presentació d’originals suposa l’acceptació de les bases i qualsevol fet que no estiga contemplat se resoldrà a criteri del jurat./ Generalitat, núm. 10
43530 - ALCANAR (TARRAGONA)
Tel.: (977) 73.20.13 – (977) 73.20.26 - FAX: (977) 73.07.90

Font: Biblioteca Pública Trinitari Fabregat d'Alcanar