dilluns, 18 de febrer del 2008

11è CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE

En ocasió de l’11è aniversari de la inauguració de la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre i
la celebració de la Setmana Cultural.

BASES:
1. Tema: lliure
2. Categories: Infantil (fins a 12 anys)
Juvenil (fins a 17 anys)
Adult (a partir de 18 anys)

3. Disseny: només per una cara i no pot ser tridimensional.
Només es pot presentar un treball per persona.
4. Mides: aproximadament: 6x18 cm.
5. El punt haurà de contenir la informació següent:
11è. aniversari
Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre
Pl. de La Llanterna, 4
Tel. 977 40 04 06
www.moradebre.cat/biblioteca

6. Premis: modalitat infantil: 1r, 2n i 3r premi
modalitat juvenil: 1r, 2n i 3r premi
modalitat adults: premi únic
Els premis consistiran en lots de llibres, diplomes pels guanyadors i viatges en barca entre
Móra d’Ebre i Miravet. A més, el Jurat podrà triar un dels punts de llibre premiats per a ser
imprès i difondre’l entre els usuaris de la Biblioteca Comarcal.

7. Presentació dels treballs: fins el 14 d’abril de 2008, a les 20h, a la Biblioteca Comarcal
de Móra d’Ebre. Caldrà presentar els treballs dins un sobre, i incloure-hi un full on constin
les dades personals del participant: (nom i cognoms, edat, adreça i telèfon).
8. L’entrega de premis serà el dia 23 d’abril 2008 durant els actes de la Setmana
Cultural.
9. En cas que el Jurat estimi que la qualitat de les obres no ofereix el nivell i/o
característiques adequades, els premis podran declarar-se deserts.
10. En cas que es plantegi algun dubte, serà resolt pel Jurat i la seva decisió serà
inapel·lable.
11. El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases.
BIBLIOTECA COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Pl. de La Llanterna, 4 43740 MÓRA D’EBRE
Tel./fax 977 400 406
www.moradebre.cat/biblioteca

bm.moradebre@altanet.org