dimecres, 10 de març del 2010

capçaleres concursos relats

ALCANAR, A ENTREGAR EN LA BIBLIOTECA
Títol:
CATEGORIA B: 1r Cicle d’ESO

Nom:
Adreça:
Telèfon:
Edat:
Centre d’ensenyament on estudia:iNSTITUT Sòl-de-Riu– En el cos del missatge s’ha de fer constar clarament
– nom de l’autor
– data de naixement i edat
– adreça postal
– població i comarca: Alcanar (MONTSIÀ)
– telèfon
– mòbil
– adreça electrònica de contacte
– NIF.

– El relat haurà de tindre un format digital RTF

– En el document adjunt només hi ha d’aparèixer el títol del relat.