dimarts, 23 de juny del 2009

Guia per a l’aplicació de les llicències de Creative Commons a les obres culturals

La Subdirecció General de Biblioteques de la Direcció General de Cooperació Cultural acaba de publicar una guia on s’explica què són les llicències de Creative Commons i com es poden aplicar a les obres culturals per tal de facilitar-ne la seva difusió.Les llicències de Creative Commons són una excel·lent eina per tal de facilitar l’ús de les obres sense les restriccions habituals del dret d’autor. D’aquesta forma amb l’aplicació d’aquestes llicències s’autoritza d’entrada la reproducció, distribució i comunicació pública d’aquells documents que es difonguin mitjançant aquestes llicències.És relativament fàcil incorporar l’assignació d’aquestes llicències en les obres editades per les institucions culturals, de forma que la seva generalització crearia una massa crítica important de documents susceptibles d’ésser usats lliurement.La Subdirecció General de Biblioteques utilitza ja aquestes llicències en aquelles obres de les quals en té els drets d’explotació, com per exemple la col•lecció de llibres virtuals de Sant Jordi o les guies bibliogràfiques.Aquesta guia s’inscriu dins de la col·lecció Fulls de cultura i comunicació del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació.Aplicació de les llicències de Creative Commons en les obres culturals

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.c92a31548e489c482e3dbb10b0c0e1a0/?vgnextoid=b4030ede6042a110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4030ede6042a110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=defaultFulls de cultura i comunicació

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.c92a31548e489c482e3dbb10b0c0e1a0/?vgnextoid=b4030ede6042a110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b4030ede6042a110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Exemples d’aplicació de les llicències de Creative Commons en obres editades per la Subdirecció General de BibliotequesEl Pacte (conte de Sant Jordi 2008)

http://contesantjordi08.cultura.gencat.cat/Exemplar únic (conte de Sant Jordi 2009)

http://contesantjordi09.cultura.gencat.cat/Bibliografies recomanades

http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/menuitem.74ea08201f1a3482b4740d63b0c0e1a0/?vgnextoid=9b74f3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9b74f3782c30b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Més informació:

biblioteques@gencat.cat

http://biblioteques.gencat.catSubdirecció General de Biblioteques

Direcció General de Cooperació Cultural

Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació

Generalitat de Catalunya

C/Portaferrissa, 1-3

08002 Barcelona

Tf.: +34 93 316 27 40

Fax: +34 93 316 27 81