dimecres, 11 de febrer del 2009

Proves de català

Ens posem en contacte amb vosaltres per comunicar-vos que tots aquells alumnes que s’estan preparant per a l’obtenció del nivell B o C de català, ja poden fer la inscripció per a la realització de les proves. El termini de preinscripció comença el dia 16 de Febrer i finalitza el proper 3 de març. La inscripció es pot fer per Internet (http://www.cat365.net) o per telèfon (012). Per fer la inscripció s’han de facilitar les dades següents de la persona interessada: nom i cognoms, domicili (adreça, codi postal i localitat), telèfon, NIF, número de passaport o NIE, data de naixement, certiicat al qual es vol inscriure i localitat on vol fer la prova. D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de preus públics i taxes de la Generalitat de Catalunya, les taxes d’inscripció són les següents. Certificats de nivell bàsic, elemental i intermedi: 14,40 eurosCertificats de nivell de suficiència i superior: 25,05 euros. Les persones que tramitin la sol·licitud d’inscripció per internet (www.cat365.net), obtindran una bonificació del 10% de la taxa. En el moment de fer la sol·licitud, tant per internet com per telèfon, les persones interessades poden optar per fer el pagament de l’import de les taxes corresponents a les dades de la sol·licitud formulada de forma telemàtica mitjançant targeta bancària o obtenir la carta de pagament personalitzada necessària per fer el pagament a les oficines de “ La Caixa ”. Des del mateix moment de fer la sol·licitud d’inscripció i en qualsevol moment del període establert, es podrà efectuar el pagament de les taxes tant per internet (http://www.cat365.net) com per telèfon (012) amb targeta bancària.Les persones que en el moment de fer la sol·licitud no optin per fer el pagament amb targeta bancària, si s’inscriuen per internet, podran imprimir-se la carta directament; si s’inscriuen per telèfon, els serà tramesa per correu postal ordinari.Si al cap de quatre dies d’haver demanat la tramesa de la carta, la persona interessada no l’ha rebuda, pot reclamar-la al número de telèfon 012 i ha d’indicar el seu NIF, NIE o número de passaport i la data de naixement. També pot obtenir-la per internet, accedint al portal CAT365. Els documents acreditatius del pagament són: a) Pagament en una oficina de “ La Caixa ”. “ La Caixa ” justificarà el pagament mitjançant la mecanització de la carta o l’expedició d’un comprovant. b) Pagament telemàtic. Es podrà acreditar mitjançant la impressió de la pantalla de confirmació de pagament per internet o el justificant que enviarà la Secretaria de Política Lingüística a totes les persones que hagin fet el pagament per aquest canal. Llocs i dates de les proves er a l’obtenció del Certificat de nivell intermedi de català (B) Localitats: Barcelona, Fraga, Girona, Granollers, Lleida, Manresa, Mataró, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vilafranca del Penedès i Perpinyà. Data de la prova escrita: 16.5.2009.Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.Data de publicació de resultats: 31.7.2009. Llocs i dates de les proves er a l’obtenció del Certificat de nivell de suiciència de català (C) Localitats: Barcelona, Figueres, Fraga, Girona, Granollers, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Sabadell, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Vilanova i la Geltrú i Perpinyà. Data de la prova escrita: 6.6.2009.Data de la prova oral: es publicarà el dia de la prova escrita.Data de publicació de resultats: 22.9.2009.
Font:
Forum Educans, S.L.
Ronda Sant Pere, nº 13, Pral. 2ª
08010 Barcelona
Tel. 93.318.52.22
Fax 93.301.10.03
E-Mail: info@forumeducans.com
Web: www.forumeducans.com

1 comentari:

j.luc ha dit...

sisplau, don son les resultats del prove "català basic"passat a l'universitat de perpinya el mes passat ? merci infiniment .