dimecres, 2 de març del 2011

X CONVOCATÒRIA DEL PREMI LITERARI

US ANIMEM A PARTICIPAR-HI!!!
BASES:

- Es convoca el premi per a contes o narracions lliures que tinguen una extensió mínima d’un foli i màxima de tres.
- Hi poden optar tots els xiquets i xiquetes que estiguen cursant:

Cicle Superior de Primària (CATEGORIA A)
1r. Cicle d’ESO (CATEGORIA B)
2n Cicle d’ESO i qualsevol ensenyament postobligatori (CATEGORIA C)

- Els contes o narracions hauran de ser inèdits i escrits en català.
- Es presentaran 3 còpies del treball en paper o en format digital per correu electrònic.
- S’hi farà constar el nom, l’adreça, el telèfon, l’edat i el centre d’ensenyament on s’estan cursant els estudis.
- A la capçalera del treball s’hi farà constar clarament el títol, el nom del premi i la categoria a què opta.

- Les obres aspirants s’hauran d’enviar fins al 16 d’abril de 2011 a:

Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. Alcanar
Tel. 977732464 btf@alcanar.cat

Biblioteca de Les Cases d’Alcanar
Tel. 977737763 bca@alcanar.cat

- El lliurament dels premis es farà el 29 d’abril de 2011, l’hora i el lloc s’anunciaran oportunament.
- L’Ajuntament es reserva el dret a publicar les obres presentades al Butlletí Alcanar o de fer-les públiques per altres mitjans.
- La presentació d’originals suposa l’acceptació de les bases i qualsevol fet que no estigue contemplat es resoldrà a criteri del jurat.
Alcanar, 1 de març de 2011