dijous, 8 de gener del 2009

Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil

Hem rebut una felicitació pel 2009 de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez, acompanyada de la guia "Lo+2008. Una selección de lecturas". Podeu descarregar-la a esta adreça http://www.fundaciongsr.es/pdfs/Lo+08.pdf
Agraïm esta tramesa i us facilitem un enllaç http://www.fundaciongsr.es/guias/default.htm amb el qual podreu arribar a diferents guies de lectura i seleccions bibliogràfiques. Us poden orientar a l'hora d'escollir un llibre per a llegir o regalar.