dimecres, 4 de juny del 2008

TABAC I SALUT COL·LABORACIÓ D'ANNA FIBLA ESTREM I JORDANA ROYO RICO A "LA REVISTA" NÚM. 10 DE L'IES

TABAC I SALUT

(L’hàbit tabàquic en els adolescents de 12 i 13 anys de l’Institut I.E.S Sòl-de-riu d’Alcanar.)


Anna Fibla Estrem.

Jordana Royo Rico.

Estudiants de 3r curs de Infermeria.

Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l’Ebre.

12/03/2008.

Tabac i Salut

El tabaquisme és una drogodependència en la que intervenen factors psicològics, socials, de comportament i farmacològics. Dóna lloc a un consum reiterat de tabac amb greus conseqüències per a la salut.

Es consideren fumadors tant aquelles persones que consumeixen tabac de forma habitual com aquelles que ho fan de forma esporàdica; si bé les conseqüències seran diferents depenent del nombre de cigarrets, profunditat de la calada, temps de retenció del fum en els pulmons, anys de consum, etc.

La dependència al tabac apareix després de portar un temps fumant i no és produeix a tothom amb la mateixa intensitat, hi ha diferents graus. Aquesta és una dependència física, psíquica i conductual.

El tabac comporta dependència, la responsable d’aquesta és la nicotina, que actua a diferents llocs del cervell on incrementa els nivells d’una substància denominada dopamina i aquesta produeix sensacions de plaer, estimulants, activants. Aquesta alliberació de dopamina és la responsable de l’efecte addictiu del tabac. El temps que tarda la nicotina a actuar en el cervell després d’una calada és d’uns 7 segons, el que fa que la sensació de plaer sigui quasi instantània i esdevingui ràpidament una addicció. Aquesta dependència és la responsable de que quan el fumador deixa el tabac es produeixin les següents manifestacions: nerviosisme, irritabilitat, mal de cap, insomni, cansament, etc. Totes aquestes manifestacions constitueixen la Síndrome d’Abstinència.

El consum de tabac es relaciona amb quasi la totalitat d’actes i situacions socials de la vida del fumador. S’estableixen relacions emocionals amb el tabac, el fumador associa la cigarreta amb moments de felicitat, tristesa, per a estimular-se, relaxar-se, concentrar-se, etc.

El fumador s’acostuma a fumar en determinades situacions, després de menjar, quan parla per telèfon, al conduir, etc. Aquest consum moltes vegades és inconscient, i després d’un temps aquestes associacions es fan molt fortes, dificultant molt fer-les sense fumar. Aquesta dependència és la més difícil de corregir.

Si parlem de les conseqüències que aquest té, el tabac és la principal causa de mort i discapacitat en el món occidental. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha responsabilitzat al tabac de 25 grups de malalties d’alta rellevància per a la salut pública, entre les que s’inclouen: bronquitis crònica, emfisema, càncer de pulmó, angina de pit, infart de miocardi, malalties vasculars, trombosi cerebral, impotència, infertilitat, càncer de boca, laringe, esòfag, osteoporosis, etc.

Entre els beneficis de deixar el tabac s’inclouen una millora física, emocional i una gran satisfacció personal. Els beneficis comencen en el moment que es deixa de fumar:

· Als 20 minuts, la pressió arterial, la freqüència cardíaca i la temperatura dels peus i de les mans es normalitzen.

· A les 8 hores, els nivells d’oxigen es normalitzen i comença a disminuir el monòxid de carboni a la sang.

· A les 2-3 setmanes, millora la circulació i la funció pulmonar.

· Al cap de 3-9 mesos, augmenta la capacitat física i respiratòria.

· Després d’1 any, es redueix el risc de malaltia coronaria.

· Després de 10 anys sense fumar, es redueix en un 50% el risc a desenvolupar càncer de pulmó, i el risc cardiovascular és similar al d’un no fumador.

· Als 15 anys, el risc de patir un accident cerebrovascular és similar al d’una persona no fumadora.

L’hàbit tabàquic en els adolescents de 12 i 13 anys de l’Institut I.E.S Sòl-de-riu d’Alcanar.

S’estima que el consum de tabac s’inicia en l’edat pediàtrica, per la qual cosa infants, adolescents i joves són la població diana en les darreres normatives nacionals i internacionals aparegudes.

Tot i que la gran majoria dels adolescents estan d’acord en que el tabac és nociu per a la salut, encara són molts els que estan immersos dins d’aquest hàbit.

En la població adolescent, el 20,6% dels estudiants fuma diàriament.
Les noies presenten una prevalença de consum més alta que els nois en general, i la tendència és que a mesura que augmenta l’edat, augmenta el seu consum. L'edat mitja d'inici d'aquest hàbit es situa entre els 12 – 13 anys, amb un consum mitjà de 7,4 cigarretes. Les dades comparades assenyalen que amb el pas dels anys l'edat d'inici és cada cop menor. Això és un signe que ens alerta de la falta d’educació sanitària en aquest àmbit, ja que, molts dels adolescents no tenen coneixements suficients dels riscos que comporta aquesta droga per a la seva salut.

El mestre/professor té un paper molt important per jugar, juntament amb els pediatres. Durant l’adolescència és quan es desenvolupa un possible hàbit de fumar, i els adolescents poden entrar en el consum de tabac com una experimentació i curiositat. Un altre problema afegit és que el consum de tabac es comporta com una porta d’entrada a l’inici posterior a altres drogues i a l’alcohol.

A més és real, que els adolescents que s’han iniciat en el consum de tabac presenten molta més patologia respiratòria: broncoespasme a l’exercici, aparició d’asma i evolució desfavorable de l’asma. Ja a l’època adulta el consum de tabac és un factor de risc de patologia cardiovascular.

Per tant, el paper de l’escola és fomentar la prevenció del tabac, la qual cosa, és molt millor que fer tractament de deshabituació; per tant, cal ensenyar a dir NO AL TABAC.

Aquesta situació es planteja moltes vegades: quan un amic ens ofereix fumar, en reunions d’amics, anant de camí cap a l’Institut… En molts de casos el consum de tabac es produeix com un sistema d’integració de grup i s’ha d’ensenyar a resistir la pressió; valor que s’ha reflexat molt en l’enquesta realitzada.

Per això és convenient, analitzar l’eficàcia de les estratègies que cal implantar per prevenir-ne la iniciació, reduir la prevalença del consum i protegir la salut de la població de l’aire contaminat pel fum del tabac, amb una atenció especial a les estratègies educatives i a les mesures que han de ser regulades legislativament per reduir la demanda (publicitat i promocions, regularització de l’empaquetat del tabac), disminuir l’oferta (regulació de l’accés dels menors al tabac, polítiques de preus i impostos) i regular els espais sense fum.

Conclusions

En la societat actual hi ha un fenomen molt clar que xoca amb les tradicions i formes d’actuar de fa uns anys. Els joves i adolescents d’avui en dia (a partir dels dotze anys) “maduren” més ràpidament i “són capaços” de fer coses i prendre decisions que abans només es donaven a partir de la segona dècada de vida. Com es pot observar, hi ha dues accions que hem posat entre cometes, el motiu és ben simple: una societat consumista i que propugna el carpediem ha educar els seus fills per a què facin el mateix com més aviat millor. Però el problema apareix quan el consum es torna en contra dels propis consumidors i acaba consumint amb el producte la vida del consumidor. Perdó per la redundància. Ens expliquem:

Dintre del nostre sistema hi ha una sèrie de productes i serveis que predominen per sobre de la resta. El rei de tots és el turisme, però seguit molt de prop pel tabac i l’alcohol. La nostra xerrada va anar dirigida a informar als adolescents dels perills de fumar. Però, per a sorpresa nostra, això va resultar, en molts casos, com fer recitar l’abecedari a universitaris.

Moltes de les coses que anaven dient ja eren conegudes per la majoria de gent que hi va assistir. Hi havia alguns detalls i perills que desconeixien però amb la majoria de coses hi estaven completament familiaritzats. És més; malgrat la seva curta edat (12 o 13 anys) hi havia un gran nombre de nens i nenes que fumava habitualment. Això, en si mateix, ja representa un problema molt gran. Però creiem que el veritable quid de la qüestió és el motiu que els impulsa a començar a fumar i a seguir fent-ho. La massa social jove demanda un model que sigui responsable, madur i intel·ligent. Però, pel que es veu, s’han confós alguns dels termes i s’ha associat el fet de fumar a la responsabilitat i maduresa, cosa que provoca que molts nois i noies es posin a fumar per no quedar retardats en l’escala de valors de la joventut.

1 comentari:

Sara & "Iris a vegades" ha dit...

fumar es molt dolent perqué pot arribar a matar a alguna persona.
By:sara
3 eso