dimecres, 4 de juny del 2008

NORMES D’ÚS DE LA BIBLIOTECA DE L’IES DURANT EL CRÈDIT DE SÍNTESI 2008

A la paret de la biblioteca disposem de dos esquemes: “La cerca i la recuperació de la informació a Internet” i “Les fonts d’informació (Tipologies segons el contingut)” Durban, G. (2005) que poden orientar en la cerca d’informació i el seu tractament

Cada grup de Crèdit de Síntesi ha de tindre un sol responsable que serà qui, a començament de classe, cas de ser necessari, acudirà a la biblioteca a buscar els documents que faran servir a la classe.

Aquests materials s’han de compartir amb els altres grups de la classe, si els necessiten.

Cinc minuts abans d’acabar la classe s’han de tornar els materials que han estat agafats en préstec.

El professorat amb guàrdia de biblioteca signarà al full de préstec en el tram de préstecs de la seua responsabilitat.

S’ha de procurar tornar els exemplars al seu lloc corresponent a la biblioteca.

Es podran fer servir tres dels ordinadors, en cap cas el d’Administració de la biblioteca (excepte per part del professorat de guàrdia o sota la seua responsabilitat). S’utilitzarà una plantilla (full) per als torns d’ús dels ordinadors, màxim 15’, per persona.

Es pot imprimir algun full, els ha de portar l’alumnat, però si la informació a recollir és de moltes pàgines les guardaran en disquets, llapis de memòria, etc. En cap cas s’han de guardar arxius personals als discs durs dels ordinadors de la biblioteca.


Si teniu alguna observació a fer per a millorar el funcionament de la biblioteca comenteu-lo al responsable de la biblioteca.
Alcanar, 4 de juny de 2008


Tomàs Camacho Molina
EL RESPONSABLE DE BIBLIOTECA ESCOLAR PUNT.EDU