dilluns, 18 de febrer del 2008

BASES: 2n Premi de Poesia

1. Tema: lliure
2. S’estableixen 3 categories: Infantil (fins a 12 anys)
Juvenil (de 13 a 17 anys)
Adult (a partir de 18 anys)

3. Els treballs han d’ésser escrits en català a màquina o ordinador.
4. Cada concursant pot presentar tres poemes com a màxim.
5. Els concursants han de signar els poemes amb un pseudònim.
6. Els treballs han de ser originals i inèdits, no poden haver estat premiats
anteriorment, ni estar publicats ja sigui en paper o a internet.
7. Cal presentar 5 còpies de cada poema.
8. Els 5 membres del Jurat pertanyen a l’àmbit cultural i educatiu de Móra d’Ebre.
9. Cal presentar els treballs en un sobre tancat, a l’exterior del qual constarà el
pseudònim de l’autor, el títol de l’obra i la categoria. També s’ha d’incloure un sobre
amb les dades del participant: nom i cognoms, edat, adreça i telèfon.
10. Els treballs s’han d’adreçar a la Biblioteca Comarcal de Móra d’Ebre, Pl. de La
Llanterna, 4 – 43730 MÓRA D’EBRE, abans del 7 d’abril 2008 a les 19h.
11. Premis: hi haurà un premi únic per cada categoria.
INFANTIL: 25 €, trofeu i publicació del poema al programa de la Festa Major.
JUVENIL: 50 €, trofeu i publicació del poema al programa de la Festa Major.
ADULT: 125 €, trofeu i publicació del poema al programa de la Festa Major.

12. L’entrega de premis serà el dia 23 d’abril 2008 durant els actes de la Setmana
Cultural.
13. El Jurat es reserva la possibilitat de declarar el premi desert si ho creu convenient.
Si es planteja algun dubte, serà resolt pel Jurat i la seva decisió serà inapel·lable.
14. El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases.
BIBLIOTECA COMARCAL DE MÓRA D’EBRE

Pl. de La Llanterna, 4 43740 MÓRA D’EBRE
Tel./fax 977 400 406
www.moradebre.cat/biblioteca

bm.moradebre@altanet.org