divendres, 22 de juny del 2012

QUÈ DIU LA NORMATIVA D'INICI DEL CURS 2012-2013 SOBRE LA BIBLIOTECA ESCOLAR?

33. Recursos bibliogràfics. Biblioteca escolar
33.1. Biblioteca escolar

La biblioteca escolar, de la qual tots els centres han de disposar (article 88.1 de
la Llei d'educació), és un recurs més per a l'assoliment dels objectius del
projecte educatiu de cada centre. Les funcions de la biblioteca escolar s'han de
preveure precisament a partir dels objectius del projecte educatiu, i les activitats
planificades en relació amb la biblioteca i els serveis que ofereix a la comunitat
escolar formen part de la programació general anual del centre.
La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, un centre de recursos que
conté documents en tot tipus de suport per a l'aprenentatge i per a la recerca.
És un servei per al desenvolupament del currículum i dels altres aspectes del
projecte educatiu de centre adreçat als professors, als alumnes i a tota la
comunitat escolar. La seva missió és facilitar l'accés i difondre els recursos
d'informació afavorint els processos de creació del coneixement.
La biblioteca és un recurs fonamental per a l'adquisició de les competències
bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees,
matèries i etapes educatives. Esdevé, doncs, un element clau per a l'assoliment
de la competència informacional, el foment de la lectura i l'adquisició
d'aprenentatges autònoms.

La biblioteca escolar es comunica i interacciona amb les seves comunitats
d'usuaris utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació i s'integra
als entorns virtuals d'aprenentatge i als sistemes d'informació del centre.
D'aquesta manera, una biblioteca deixa de ser exclusivament un espai físic i
esdevé una biblioteca que conté, també, espais virtuals per a la consulta i per a
la comunicació.
La biblioteca escolar estableix canals de coordinació amb els serveis educatius,
la biblioteca pública i altres organismes de l'entorn, especialment en els centres
on es desenvolupa un pla educatiu d'entorn.
El funcionament, l'expansió i la dinamització de la biblioteca escolar al servei de
l'aprenentatge i el coneixement giren a l'entorn de quatre àmbits:
• L'organització de la informació i del fons documental
• El pla de lectura del centre
• La competència informacional
• La dinamització dels seus serveis i recursos
Al portal XTEC, en el programa biblioteca escolar "puntedu", hi ha informació
addicional amb orientacions sobre l'organització i el funcionament de la
biblioteca escolar.
Tot i que els centres disposen d'autonomia per decidir la millor manera de
garantir l'eficiència i l'eficàcia en l'ús del recurs de la biblioteca escolar, es
recomana que en cada centre es designi una persona de l'equip docent que
coordini la seva utilització i se'n responsabilitzi expressament. Així mateix, es
recomana la creació d'una comissió de biblioteca, amb les següents funcions,
entre altres:
• Establir criteris i formes de funcionament de la biblioteca, d'acord amb el
projecte educatiu i les normes d'organització i funcionament.
• Identificar les necessitats lectores i d'informació dels diferents sectors de
la comunitat escolar i donar-ne resposta.
• Elaborar i avaluar el projecte de biblioteca d'acord amb la Programació
general anual del centre.
• Donar suport i fer difusió dels projectes i activitats que es desenvolupen
des de la biblioteca a tota la comunitat educativa.

1 comentari:

giaonhan247 ha dit...

Thanks for sharing, nice post! Post really provice useful information!

An Thái Sơn chia sẻ trẻ sơ sinh nằm nôi điện có tốt không hay võng điện có tốt không và giải đáp cục điện đưa võng giá bao nhiêu cũng như mua máy đưa võng ở tphcm địa chỉ ở đâu uy tín.