dijous, 8 de març del 2012

8 de març. Dia Internacional de la Dona Treballadora

CADA DIA ÉS 8 DE MARÇ
Nosaltres, dones feministes, ara, avui i aquí, constatem que, davant la crisi
global, el sistema patriarcal - capitalista, a través de les seves polítiques
econòmiques, vol destruir tot allò que les dones hem aconseguit amb tants
esforços. Un sistema econòmic que veu les persones com a mercaderies i que
es basa únicament en la productivitat l l’obtenció de beneficis per a unes
quantes persones. Que no ha tingut ni té en compte que som indispensables
pel manteniment de la cohesió social.
Nosaltres, dones feministes, continuarem treballant per un sistema econòmic
que posi en el centre la vida de les persones.
Ens volen sotmeses però continuem insubmises i resistents.
Amb l’excusa de la crisi la situació laboral de les dones, empitjora. Aquesta
excusa està servint per a aplicar mesures que vulneren els nostres drets i la
nostra dignitat com a dones treballadores. Empitjora i deteriora els col·lectius
més vulnerables: dones joves, dones grans, immigrades... alhora que
repercuteix negativament en la corresponsabilitat en les tasques de
sosteniment de la vida, dins i fora de la llar. Ens vol retornar a casa, a la
immobilitat, al voluntariat... La crisi, creada pels mateixos que retallen els
nostres drets, agreuja la qualitat de vida de les persones dependents, tornant a
recaure en nosaltres exclusivament aquesta feina.
Les institucions polítiques i financeres com la Unió Europea, el Banc Central
Europeu, el Banc Mundial, el Fons Monetari Internacional o les agències de
qualificació, estan imposant mesures injustes que afecten als nostres cossos i
les nostres vides, de forma brutal i dictatorial.
Com es poden retallar recursos per poder continuar treballant contra la
violència masclista? Retallades que afecten al sosteniment de serveis
indispensables com: serveis d’atenció a les dones víctimes d’aquesta violència;
el tancament de cases d’acollida, d'assessories jurídiques, de recursos de
prevenció... malgrat que la violència masclista continua sent un problema molt
greu en la nostra societat.
Pels nostres drets laborals i socials, ni un pas enrere.
Per què no retallen altres “negocis“ improductius? Per què l’Església Catòlica
continua rebent milers de milions d’euros?¨ Per què no es retallen els diners
que es dediquen al ministeri de defensa?
La guerra no produeix altra cosa que més violències, i pel que fa a l’església
catòlica no produeix sinó que adoctrina i ataca les dones amb la intenció de
poder exercir el control del nostre cos, els nostres plaers i desitjos, la nostra
llibertat de decidir.

Font:
http://www.sindicat.net/dona/ini.htm