dilluns, 5 de desembre del 2011

ARTICLES SOBRE LA LECTURA

EL PUNT AVUI. 04.12.11

OPINIÓ

FOMENT DE LA LECTURA A L'ESCOLA

MANEL CUYAS

El Departament d'Ensenyament que presideix la consellera Irene Rigau acaba de presentar el Pla Nacional de Lectura 2011-2015, amb el qual es pretén que en el termini de vuit anys el fracàs escolar es redueixi a la meitat gràcies a la intensificació lectora dels nostres estudiants. Per començar, 180 centres de primària i 180 més de secundària participaran en un pla pilot que s'anirà estenent a altres escoles un cop vistos i avaluats els resultats. L'objectiu és que els alumnes més petits llegeixin 25 llibres a l'any i els que els segueixen, 30. Un volum habitual en altres països europeus, com ara França o Suïssa.

La iniciativa, que no és nova perquè ja hi ha centres escolars a Catalunya que segueixen plans de foment de la lectura, mereix totes les felicitacions. L'hàbit de la lectura, com la majoria de les habilitats, s'adquireix de petit, i si volem bons estudiants que llegeixin mentre estudien i que segueixin fent-ho durant la vida adulta s'han d'establir les bases des del principi. Naturalment, els llibres han d'estar ben escollits, si no es vol que causin rebuig. Llibres ben escrits, amb cara i ulls, interessants, que creïn afició lectora. Ni els llibres que tracten els nens com a beneits ni els que de tan dificultosa lectura els facin pensar que llegir no s'ha fet per a ells.

S'ha de dir també que no tot comença i acaba amb els llibres, quan es parla d'educació. Freqüentar museus i exposicions, saber llegir pel•lícules i obres de teatre representades i introduir-se en el maneig dels audiovisuals, incloses les xarxes de comunicació que els joves dominen més que ningú però que no sempre saben discriminar, també ha d'estar en la base d'una educació moderna i al dia.