divendres, 1 de juliol del 2011

HORARI D'ESTIU DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA TRINITARI FABREGAT D'ALCANAR I LES CASES

A partir del dilluns dia 4 de juliol, la biblioteca d’Alcanar i Les Cases canvien el seu horari:

- Alcanar
Matí: dimarts, dimecres, dijous de 10 a 13,30 h
Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20,30 h

- Les Cases
Matí : dimarts, dimecres, dijous, divendres de 11 a 13h
Tarda: de dilluns a divendres de 17 a 20 h

Durant el mes d’agost el Servei de biblioteques, no oferirà el servei de préstec interbibliotecari. Per tant, les persones que necessiten llibres d’altres biblioteques, hauran de fer les peticions com a màxim, dintre de la primera quinzena de juliol. Recordeu que podeu consultar el catàleg a : http://argus.biblioteques.gencat.cat/iii/encore/home