divendres, 14 de març del 2008

4t Premi Llibresebrencs.org de relats curts a Internet per a jóvens ebrencs

Des de la biblioteca de l'IES Sòl-de-Riu, d'Alcanar, volem incentivar, com en anys anteriors, la participació a aquest singular concurs.
Advertim però, de la intenció dels organitzadors de no entregar els obsequis de participació ni els premis a qui no estiga present a l'acte de lliurament o representat per una persona, i a cada representant només pot ser-ho d'un participant.


Objectiu

Incentivar els jóvens vinculats a les comarques ebrenques a escriure relats curts sobre temes que troben interessants i editar-los en un mitjà d'accés obert, de gran difusió i molt utilitzat avui en dia com és Internet.
Àmbit
Jóvens de les comarques de Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Baix Maestrat
Característiques
El tema dels relats és lliure, han de ser escrits en català i amb una extensió màxima de 2 pàgines DIN A4, amb format Times 12 i a doble espai.
Presentació
Cal enviar els relats per correu electrònic a l'adreça informacio@llibresebrencs.org. En el cos del missatge s'hi ha de fer constar el títol del treball, nom i cognoms de l'autor, data de naixement, adreça, codi postal, localitat, comarca, telèfon, mòbil, adreça de correu electrònic de contacte i NIF.

Bases completes:
Objectiu
Incentivar els jóvens vinculats a les comarques ebrenques a escriure relats curts sobre temes que trobin interessants i editar-los en un mitjà d'accés obert, de gran difusió i molt utilitzat avui en dia com és Internet.
Àmbit
Jóvens de les comarques de Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Priorat, Baix Cinca, Matarranya, Ports i Baix Maestrat
Característiques
El tema dels relats és lliure, han de ser escrits en català i amb una extensió màxima de 2 pàgines DIN A4, amb format Times 12 i a doble espai.
Presentació
Cal enviar els relats per correu electrònic a l'adreça informacio@llibresebrencs.org. En el cos del missatge s'hi ha de fer constar el títol del treball, nom i cognoms de l'autor, data de naixement, adreça, codi postal, localitat, comarca, telèfon, mòbil, adreça de correu electrònic de contacte i NIF. El relat s'haurà d’adjuntar a aquest missatge com un fitxer d'extensió .pdf, .doc, .rtf o .sxw.
En l'encapçalament de tots els treballs només s’haurà d’indicar el títol del relat i en cap cas hi podrà sortir el nom de l’autor.
Si no s’envien totes les dades que anteriorment s’han esmentat no s’acceptarà el relat.
Totes les dades enviades seran guardades en una base de dades de la Fira del Llibre Ebrenc i se seguiran les normes marcades per la Llei orgànica de protecció de dades.
Els originals els rebrà el secretari del premi, que no formarà part del jurat i que garantirà l'anonimat dels autors. Només s'admet un treball per autor. L'organització enviarà un missatge electrònic als participants per confirmar la recepció dels relats.
Premis
Categoria A (fins a 15 anys): 150 euros.
Categoria B (de 16 a 25 anys): 150 euros.
Categoria C (de 26 a 35 anys): 300 euros.
Categoria D (més de 35 anys): 300 euros.
Obsequi especial per als 10 primers de la categoria A i B i per als 5 primers en les C i D. Tots els participants tindran obsequi.
Els participants que no puguin assistir al lliurament dels premis poden nomenar un representant i aquest haurà d’acreditar la seua representació amb una fotocòpia del DNI del participant. Els acreditats només poden assumir la representació d’un únic participant.
Publicació
Tots els relats es publicaran al lloc web de Llibresebrencs.org, on es dedicarà un apartat específic a les obres guanyadores i els seus autors. A més, els visitants hi podran puntuar els relats.
Condicions generals
1. Els treballs han de ser inèdits, no han d’estar publicats ni en paper ni en cap format digital, i els autors en garanteixen l'originalitat; tampoc no poden estar en procés d'edició ni poden haver estat mai premiats en altres concursos.
2. L'organització del premi es reserva el dret de publicar totes les obres presentades en els formats que trobi convenients. Un cop hagi passat un any de l'entrega del treball, els autors podran reclamar-ne els drets, però sempre hauran de fer constar que han rebut el suport de Llibresebrencs.org.
3. Les decisions del jurat seran inapel·lables i aquest decidirà segons el seu criteri qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases. Els membres del jurat es reserven el dret de considerar desert el premi en el cas que els treballs presentats no arribin a un nivell mínim de qualitat.
4. El fet de presentar-se al concurs suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases i dels drets i obligacions que se'n deriven.
Termini
Les obres hauran d'arribar abans de les 23.59 h del dia 30 d'abril de 2008.
Veredicte i lliurament de premis
El veredicte només es donarà a conèixer durant la V Fira del Llibre i l'Autor Ebrencs, el diumenge 8 de juny de 2008, a la plaça de la Cultura davant de La Llanterna Teatre Municipal, de Móra d'Ebre, on es farà el lliurament de premis.
+ Informació
www.llibresebrencs.org
informacio@llibresebrencs.org
Organitzen
Fira del Llibre Ebrenc
Centre d’Estudis de la Ribera d’Ebre
Institut Ramon Muntaner
Ajuntament de Móra d’Ebre
Col·laboren
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació
Institució de les Lletres Catalanes
Departament de Joventut
Diputació de Tarragona
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

Font: www.llibresebrencs.org